Prima pagina > Formulare ANCOM > Operatori radio  


  Operatori radio 

In activitatea de certificare a personalului operator al statiilor de radiocomunicatii, ANCOM emite toate tipurile de certificate pentru radiocomunicatii civile care functioneaza in benzi de frecvente radio cu statut neguvernamental sau partajat, atribuite potrivit Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente (TNABF) serviciilor mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara si serviciul mobil terestru, pentru operarea statiilor de radiocomunicatii, si anume:

ü        radiocomunicatii in serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit;

ü        radiocomunicatii in serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit;

ü        radiocomunicatii in serviciile mobil terestru;

ü        radiocomunicatii in serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara;

ü        armonizeaza, cu statut permanent, legislatia nationala in domeniu cu prevederile internationale in vederea asigurarii compatibilitatii operationale si legale a statiilor din serviciile mai sus mentionate de pe teritoriul Romaniei, in directa relationare cu statii amplasate pe teritoriile altor state;

ü        reglementeaza activitatea serviciilor mai sus mentionate la nivel national.

In acest domeniu, ANCOM:

ü        asigura existenta competentei profesionale a personalului ce opereaza retele si statii de radiocomunicatii in serviciile mai sus mentionate;

ü        asigura recunoasterea si echivalarea pregatirii personalului ce opereaza retele si statii de radiocomunicatii din benzile de frecvente atribuite conform TNABF serviciilor mai sus mentionate, provenind din alte state.

ANCOM acorda:

ü        certificate de operator pentru serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, acordate in conformitate cu Sectiunea a II–a, art. 37 din Regulamentul radiocomunicatiilor al UIT; acest tip de certificat poate fi certificat general de operator radiotelefonist sau certificat restrans de operator radiotelefonist;

ü        certificate de radioelectronist pentru serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, acordate in conformitate cu Sectiunea a II–a, art. 47 din Regulamentul radiocomunicatiilor al UIT si Raportul CEPT ERC 24/1994; acest tip de certificat poate fi certificat de radioelectronist clasa I sau certificat de radioelectronist clasa a II-a in sistemul GMDSS;

ü        certificate de operator pentru serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, acordate in conformitate cu Regulamentul radiocomunicatiilor Sectiunea a II–a, art. 47 din Regulamentul radiocomunicatiilor al UIT si Decizia CEPT ERC/DEC/(99)01; acest tip de certificat poate fi certificat general de operator (prescurtat GOC) sau certificat restrans de operator (prescurtat ROC) in sistemul GMDSS;

ü        certificate de operator pentru statii de coasta in sistemul GMDSS, acordat in conformitate cu Circulara IMO 33/COMSAR nr. T2-NAVSEC/2.6.1 din 26.02.2004;

ü        certificate de operator pentru serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara, acordat in conformitate cu Anexa nr. 5 a Aranjamentului regional cu privire la serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara, Basel 2000;

ü        certificate generale de operator radio pentru ambarcatiuni de agrement in serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit (GMDSS-LRC)‚ acordat in conformitate cu Rezolutia 343 (WRC-97) si Recomandarea CEPT ERC 31-05 E;

ü        certificate de operator pentru serviciul mobil terestru; acest tip de certificat poate fi certificat general de operator radiotelefonist sau certificat restrans de operator radiotelefonist.

Materiale cu caracter informativ

Informare privind unitatile de instruire cu care ANCOM a incheiat protocoale de colaborare

Registrul personalului operator statii radiocomunicatii in serviciile maritime, aeronautice si pe cai de navigatie interioara

Regulamentul personalului operator al statiilor de radiocomunicatii

Modificari si actualizari ale regulamentului

Stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul operarii statiilor de radiocomunicatii

Reglementari internationale

Aranjamentul privind serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara (RAINWAT)

Decizia CEPT ERC (99) 01
Raportul CEPT ERC 024
Recomandarea CEPT ERC 31-04 E
Recomandarea CEPT ERC 31-05 E
Circulara IMO 33COMSAR nr. T2-NAVSEC2.6.1
Regulamentul radiocomunicatiilor al UIT, Articolul 37
Regulamentul radiocomunicatiilor al UIT, Articolul 47
Rezolutia UIT nr. 343 (WRC-97)

Formulare

Cerere pentru inscriere la examinare

Model de dovada de stagiu

Formular de cerere pentru prelungirea valabilitatii

Materiale cu caracter informativ
Informare privind repartitia judetelor pentru fiecare Directie Regionala ANCOM

Programe de examinare

Programa de examinare pentru cai de navigatie interioara

Programa de examinare pentru navigatie de agrement

Programa de examinare pentru servicii maritime de coasta

Programa de examinare pentru serviciul mobil terestru

Programe de examinare pentru servicii aeronautice

Programe de examinare pentru servicii maritime la bordul navelor

Programe de examinare pentru servicii maritime la bordul navelor - operator radioelectronist

Procedura de trafic radiotelefonic pentru serviciul mobil terestru

Specimene de autorizatii/certificate

Certificat de operator pe cai de navigatie interioara
Certificat de operator pentru navigatie de agrement
Certificat de operator statii de coasta
Certificat general de operator in serviciile aeronautice
Certificat general de operator in serviciile maritime
Certificat general de operator in serviciul mobil terestru
Certificat restrans de operator in serviciile aeronautice
Certificat restrans de operator in serviciile maritime

Certificat restrans de operator in serviciul mobil terestru

  Text/HTML 

:: Resurse suplimentare

:: Sesiuni de examinare

(detalii)

:: Rezultate sesiuni de examinare

(detalii)